Nyereményjáték szabályzat

Keressük Petőfit!

Kulturális Kalandjátékhoz

A Petőfi 200 programon belül létrehozott Keressük Petőfit! elnevezésű feladványos, válaszadós, szabadidős elfoglaltság, melynek megfejtésével, kitöltésével, leadásával nyeremények nyerhetők, (továbbiakban: Játék).

A Játék szervezője a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, 2660 Balassagyarmat Rákóczi fejedelem út 50.

1.A Játékban résztvevő személyek

A Játékban minden 18 évnél idősebb cselekvőképes személy részt vehet. (továbbiakban: Játékos), aki játékszelvényt (kalandtérképet) vesz magához a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban, illetve, aki bármilyen egyéb forrásból rendelkezik a játékhoz szükséges szelvénnyel és azt a játéknak megfelelően kitölti és átadja a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ munkatársának, vagy bedobja a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban ezen célra elhelyezett gyűjtődobozba, vagy postai úton beküldi a szervező intézménybe.

2.A Játék leírása

A Petőfi 200 programon belül létrehozott Keressük Petőfit! elnevezésű kalandjáték, részletes leírása ezen Nyereményjáték játékszabályzatban jelenik meg, mely a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban illetve, Mikszáth Kálmán Művelődési Központ hivatalos weboldalán megtekinthető, továbbá a játékszelvényen is megismerhető a játék menete. A játék megfejtésének beadási módját, az adott játékra vonatkozó leírás határozza meg.

A játékkal kapcsolatos részinformációk megtalálhatók hivatalos weboldalunkon, azaz www.mkmk.hu internetes oldalon.

3.A Játék időtartama

A játék időtartama: 2022.07.29-től 2022.08.12-ig

Beküldési határidő: 2022.08.12. 18:00

Sorsolás időpontja és helyszíne: 2022.08.12. 18:05 és 21:00 óra közötti időpontban, Mikszáth Kálmán Művelődési Központ (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50.)

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4.Jelentkezés a Játékra, érvényesség

A Játékra jelentkezni:

  • Az adott Játékkal kapcsolatban leírt feltétel teljesítésével, így a feltett kérdésre történő válaszadással, a Játékszelvény postai úton történő beküldésével, leadásával a Mikszáth Kálmán Művelődési Központba, illetve Mikszáth Kálmán Művelődési Központban erre a célra kihelyezett gyűjtőládába történő behelyezéssel.
  • A Játékban csak akkor érvényes a részvétel, ha a Játékos a kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti, illetve a szükséges adatát megadta, azaz adott Játéknál a feladványok hiánytalan kitöltésével és a kért személyes adatok hiánytalan, helyes megadásával lehet.
  • A nyeremények átvétel, igénybe vehetőségéhez, a Játék kiírásától függően szükséges a pontos, olvashatóan írt név, lakcím, e-mail cím és telefonszám megadása.
  • A feladványok olvasható kitöltésével, a személyes adatok olvashatóan írott megadásával, a Játékszelvény leadásával, illetve a Játékszelvény az erre a célra kiállított ládába történő bedobásával a Játékos elfogadja a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez. A személyes adatokat kizárólag a nyertes értesítésére használjuk, semmilyen módon nem tároljuk azokat.
  • A Játékban egy személy csak egy darab játékszelvénnyel vehet részt.
  • A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

A kitöltött Játékszelvényeket nem őrizzük meg a sorsolás, illetve az esetleges pótsorsolás után megsemmisítésre kerülnek.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

5.Sorsolás

Feladványok megfejtése esetén a valamennyi kérdésre helyes választ beküldő Játékosok között nyereményeket sorsolunk ki, a sorsolás kézzel, közönség előtt történik 2022.08.12-én, két részletben 18 óra utáni időpontban.

6.Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben a sorsolás helyszínén és/vagy telefonon, és/vagy e-mailen keresztül értesítjük.

7.A nyeremények kézbesítése

A nyereménytárgyakat a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban lehet átvenni a lakcímet igazoló kártya felmutatásával.

A nyereményt a sorsolástól számított 30 napon belül köteles a nyertes átvenni.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át. A Mikszáth Kálmán Művelődési Központ pótsorsolást tart, a 30 nap leteltét követő első Mikszáth Kálmán Művelődési Központ által szervezett nyilvános eseményen.

8.Adatkezelés

Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesek név, lakcím, telefonszám és email cím adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ átadhatja a Játékban megjelölt szállító cégnek.

9.Felelősség kizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért, a Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Mikszáth Kálmán Művelődési Központnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A nyeremények meghibásodásáért, meghiúsulásáért, a nyereményekkel kapcsolatos bármilyen egyéb problémákért a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ nem vállal felelősséget.

10.Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét a sorsoláson nyilvánosságra hozza. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

A játék fő támogatója: